30: Czysty transport w miastach – Nina Józefina Bąk

Zgodnie z raportem NIK, w Warszawie transport odpowiada za 63 proc. zanieczyszczenia pyłami PM10 oraz ok. 75 proc. tlenkami azotu. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w aglomeracji krakowskiej 41% masy wszystkich zanieczyszczeń powietrza wyemitowanych w 2021 r. stanowią zanieczyszczenia z transportu.

Pomimo wieloletniej debaty publicznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy przecież wszyscy, zmiany zachodzą bardzo powoli.

Zatem w jaki sposób ruszyć z miejsca? Szukając rozwiązań nie powinniśmy zapominać o tym, aby były one w jak największym stopniu akceptowalne społecznie. Tak, aby transformacja transportowa, której tak bardzo potrzebujemy, nie przyczyniła się do zwiększenia podziałów społecznych, wzrostu nierówności, a w konsekwencji nawet do jej zatrzymania.
Odpowiedzi na te pytania poszukiwali autorzy raportu „5 szybkich i sprawiedliwych społecznie rozwiązań dla czystego transportu miejskiego”, o którym chciałbym w tym odcinku porozmawiać.

Moją gościnią jest Nina Józefina Bąk, koordynatorka Clean Cities Campaign, czyli Kampanii na rzecz Czystych Miast w Polsce.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Nina Józefina Bąk

Koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce, gdzie pracuje w obszarze promocji zrównoważonej mobilności miejskiej skupiając się na strefach czystego transportu i szkolnych ulicach. Założycielka największej w Polsce kooperatywy spożywczej „Dobrze”. Promotorka spółdzielczości i ekonomii społecznej. Autorka między innymi „Manuala spółdzielczego” i współautorka „Przewodnika po kooperatywach energetycznych” wydanego przez CoopTech Hub.

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

Z raportem Clean Cities Campaign „5 szybkich i sprawiedliwych społecznie rozwiązań dla czystego transportu miejskiego” w języku angielskim można zapoznać się tutaj.

Temat transportu w miastach poruszaliśmy także w odcinku 12, w którym rozmawiałem o planach zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

1 Comment

  1. […] czystego transportu w miastach pojawił się już w odcinku 30 podcastu, który również […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *