36: Pomiary i prognozy ruchu – Bartłomiej Wiertel

Dane pozyskane z pomiarów ruchu drogowego wykorzystywane są przy opracowywaniu projektów organizacji ruchu, programów sygnalizacji świetlnej, czy obliczeniach przepustowości. Do wykonywania regularnych pomiarów ruchu drogowego zarządców dróg zobowiązuje ustawa o drogach publicznych. Największym takim badaniem jest Generalny Pomiar Ruchu (GPR) realizowany co 5 lat.

Wyniki pomiarów ruchu wykorzystywane są także do przeprowadzenia analiz w zakresie ochrony środowiska, a także do sporządzania prognoz oraz kalibracji modeli ruchu. Te zaś są podstawą do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg. czy przebudowie istniejących odcinków. Na ich podstawie określa się wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu.

W celu ujednolicenia realizacji zarówno pomiarów, jak i prognoz ruchu na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury opracowano „Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego” oraz „Wytyczne wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego”. Chciałbym aby były one punktem wyjścia do dzisiejszej rozmowy.

Gościem tego odcinka jest współautor obu dokumentów – Bartłomiej Wiertel, członek zarządu firmy Via Vistula.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Bartłomiej Wiertel

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunku transport o specjalności transport miejski. Od 2011 roku członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Od 11 lat realizuje prace związane z tematyką badań ruchu drogowego, planowania transportu w miastach, inżynierii ruchu i zrównoważonej mobilności, a od 6 lat kieruje zespołami realizującymi projekty w tej tematyce. W latach 2019 – 2023 prowadził działalność dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej, w zakresie przedmiotów związanych z planowaniem komunikacyjnym, dostępnością transportową i infrastrukturą transportu miejskiego. W ostatnim czasie mocno angażuje się w projekty związane z tematyką zrównoważonej mobilności miejskiej, której prywatnie jest dużym entuzjastą. Współwłaściciel i jeden z liderów nowej odsłony VIA VISTULI.

Prywatnie fan hokeja i piłki nożnej, a przejechane kilometry na rowerze skrupulatnie gromadzi na Stravie.

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

Na temat modelowania ruchu rozmawiałem także z dr inż. Tomaszem Dybiczem w 22 odcinku podcastu.

1 Comment

  1. […] o Wytycznych Projektowania infrastruktury dla pieszych i dla rowerów, a także o tych dotyczących pomiarów i prognoz ruchu drogowego. W tym odcinku chciałbym poruszyć temat infrastruktury transportu publicznego i kolejnej części […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *