37: Infrastruktura transportu zbiorowego – dr inż. Marek Bauer

Jednym z elementów warunkujących wybór transportu zbiorowego w codziennych podróżach jest jakość i dostępność elementów infrastruktury transportu publicznego. To między innymi od tego jak daleko położony jest przystanek, a także jaki jest czas przejazdu autobusem, czy tramwajem w porównaniu do podróży samochodem zależy jaki środek transportu wybierzemy.

W poprzednich odcinkach podcastu rozmawialiśmy o Wytycznych Projektowania infrastruktury dla pieszych i dla rowerów, a także o tych dotyczących pomiarów i prognoz ruchu drogowego. W tym odcinku chciałbym poruszyć temat infrastruktury transportu publicznego i kolejnej części wytycznych opracowywanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury.

Moim gościem jest dr inż. Marek Bauer, Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej i Prorektor ds. studenckich Politechniki Krakowskiej.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

dr inż. Marek Bauer

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Systemów Transportowych. W ramach pracy naukowo badawczej zajmuje się modelowaniem procesów transportowych,
planowaniem i projektowaniem systemów transportowych, jakością komunikacji miejskiej, a także usprawnieniami dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego.

Uzyskał nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny Transportu, został odznaczony Honorową Odznaką PK. Kierownik i uczestnik projektów UE prowadzonych na PK. Członek zespołów zadaniowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz uczestnik licznych inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy systemu transportowego Krakowa.

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

Temat transportu publicznego pojawił się już we wcześniejszych odcinkach podcastu. Polecam zatem: odcinek 10 o Grodziskich Przewozach Autobusowych, odcinek 20 o regionalnym transporcie autobusowym, a także odcinek 31 o planowaniu sieci transportu publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *