43: Elektryfikacja transportu drogowego – Aleksander Śniegocki

Transport stanowi jeden z głównych sektorów polskiej gospodarki odpowiadając za prawie 6% PKB. Polskie przedsiębiorstwa w 2021 r. odpowiadały za prawie 20% pracy przewozowej wykonywanej w UE, realizując przewozy także wewnątrz sąsiednich krajów oraz pomiędzy nimi. W przypadku relacji Niemcy – Francja polskie firmy realizują aż około 20% pracy przewozowej.

Drogowy transport towarowy jest względnie pracochłonny i zdominowany przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem inwestycji w porównaniu do wartości branży.

Jednocześnie ze względu na wzrost znaczenia zagadnień klimatycznych, kwestie środowiskowe w coraz większym stopniu wpływają na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Transport towarowy stanowił istotne źródło emisji w sektorze transportu drogowego w Polsce, odpowiadając za ponad 40% emisji CO2.

Sektor drogowego transportu towarowego stoi zatem przed dużymi wyzwaniami związanymi z redukcją emisji. Jaki wpływ na niego będą miały nowe regulacje? Jak wygląda przyszłość przewozów towarów? I jakich instrumentów wsparcia może potrzebować branża?

Punktem wyjścia do rozmowy jest raport „Wyzwania i szanse elektryfikacji ciężkiego transportu drogowego w Polsce”.

Gościem w tym odcinku podcastu jest pan Aleksander Śniegocki prezes Instytutu Reform.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Youtube

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

O wyzwaniach stojących przed branżą transportu drogowego rozmawiałem także z Piotrem Lachowiczem w odcinku 41 dotyczącym ESG w logistyce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *