49: Finansowanie infrastruktury transportowej – Maciej Gładyga

W Polsce każdego roku inwestujemy w infrastrukturę transportową kilkadziesiąt miliardów złotych. Jednymi z kluczowych źródeł finansowania są Krajowy Fundusz Drogowy oraz Fundusz Kolejowy. Mimo podobnej nazwy sposób zasilania i funkcjonowania tych funduszy jest inny.


Inwestycje na sieci kolejowej, w przeciwieństwie do inwestycji na sieci dróg, nie mają zapewnionego stabilnego finansowania krajowego, w tym prefinansowania, uniezależnionego od perspektyw finansowych Unii Europejskiej. Powoduje to przestoje w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów na przełomie poszczególnych perspektyw. Efektem jest niestabilność i niepewność, które nie pozwalają na rozwój potencjału polskich firm wykonawczych i producentów. Kto zainwestuje w drogi, specjalistyczny sprzęt i odpowiednie szkolenia kadry, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć, czy ta inwestycja ma szansę się zwrócić i przynieść zysk?


Oddzielną kwestią jest także proporcja nakładów inwestycyjnych na drogi oraz na kolej. W końcu to kolej, jako najbardziej efektywny środek transportu, w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia śladu węglowego, zużycia energii i tym samym znaczącej redukcji kosztów transportu, w tym kosztów zewnętrznych takich jak np. hałas, emisje zanieczyszczeń, czy inne koszty społeczne. Ponadto to kolej została ujęta w Taksonomii UE. Ze względu na zmiany zachodzące na rynku finansowym, m.in. w zakresie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, o których rozmawialiśmy w kilku poprzednich odcinkach, to właśnie kolej może być bardzo ważnym elementem zapewniającym konkurencyjność całej polskiej gospodarki.


Zatem jak działa obecny system finansowania infrastruktury transportowej? Jakich zmian potrzebujemy w tym zakresie, aby zapewnić stabilność rynku, konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić jakość życia mieszkańców?


Gościem w tym odcinku podcastu jest pan Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Youtube

Maciej Gładyga

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Gospodarka Przestrzenna) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej. Przez dziesięć lat pracował w ministerstwie właściwym ds. transportu, pełniąc m.in. funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Unijnych oraz zastępcy dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego. Odpowiadał za realizację i finansowanie inwestycji, strategię rozwoju, kolejowy transport pasażerski, a także sprawy międzynarodowe i unijne, w tym m.in. przewodnictwo w Radach Wykonawczych Korytarzy Towarowych przebiegających przez terytorium Polski czy negocjowanie IV Pakietu Kolejowego. Od 2016 roku w Izbie Gospodarczej Transportu Lądowego pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. Wiceprezes European Rail Freight Association.

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

Temat infrastruktury transportowej pojawił się już we wcześniejszych odcinkach podcastu. Polecam m.in. odcinek 35 o efektywności inwestycji infrastrukturalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *