52: Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych – prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego umożliwia tworzenie bardziej efektywnych systemów komunikacyjnych. Obecnie odbywa się ona na zasadzie dobrowolności i własnej inicjatywy samorządów. Te zaangażowane szukają porozumienia i tworzą połączenia łączące ich obszary.
Mały zasięg terytorialny tego typu porozumień może jednak nie dać korzystnych efektów, jeżeli mieszkańcy żyją i funkcjonują na większym obszarze. Zbyt duże terytorialnie podmioty odpowiedzialne za organizację transportu publicznego mogą stać się natomiast trudne do zarządzania i słabiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Warto, aby współpracę nawiązywały wszystkie te samorządy, które funkcjonalnie stanowią jedną całość. Pytanie tylko jak ustalić granice takich obszarów?

A co w sytuacji, gdyby odgórnie, z poziomu rządowego, przypisać odpowiedzialność za organizację transportu publicznego nowym podmiotom, np. związkom transportowym? Mogłyby one reprezentować samorządy będące częścią właśnie takich obszarów.

Gościem w tym odcinku podcastu jest pan prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Youtube

prof. dr hab. Przemysław Śleszyński

Profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Komitetu Badań nad Migracjami PAN i Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Członek Rządowej Rady Ludnościowej i Instytutu Pokolenia. Zajmuje się geografią społeczno­‑ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, w tym strukturami przestrzennymi ludności i przedsiębiorstw, rozwojem miast i regionów, migracjami, geografią transportu, planowaniem przestrzennym, estetyką krajobrazu. Autor ponad 400 prac z tego zakresu. Koordynator i uczestnik kilkudziesięciu grantów i projektów, realizowanych dla instytucji międzynarodowych (m.in. programy ESPON) oraz centralnych i samorządowych podmiotów publicznych, w tym od ponad 15 lat koordynator rządowych raportów nt. stanu i zaawansowania prac planistycznych w gminach..

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

Temat współpracy samorządów w zakresie organizacji transportu publicznego pojawiał się w podcaście już wcześniej. O ustawie metropolitalnej rozmawiałem w odcinku 14 z dr hab. Jakubem Szlachetko, natomiast w odcinku 42 dotyczącym współpracy w metropolii gościem był Krzysztof Perycz-Szczepański.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *