Cześć! Dzień dobry!

Nazywam się Piotr Franke. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa. Ukończyłem Politechnikę Warszawską. Moja specjalizacja to infrastruktura transportowa. Zaraz po studiach, przez kilka lat pracowałem w firmie wykonawczej, później przez prawie 6 lat w roli projektanta w biurze projektowym we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Obecnie rozpocząłem doktorat na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Infrastruktura to moja pasja

To czym się zajmowałem i zajmuję zawodowo jest moją pasją. Na tematy związane z infrastrukturą i projektowaniem mógłbym rozmawiać do znudzenia rozmówcy ;). Zazwyczaj są to tematy bardzo złożone, interdyscyplinarne, wychodzące poza jedną wąską dziedzinę. Niezależnie od tego, czy mówimy o infrastrukturze drogowej, czy szynowej, na różnych etapach realizacji projektu zaangażowani przy nim są (albo być powinni) specjaliści różnych, często odległych od siebie branż.

Idea zrównoważonego transportu i mobilności

Jednocześnie bardzo ważna jest dla mnie szeroko rozumiana troska o środowisko, którego my ludzie jesteśmy ważną częścią. Między innymi z tego powodu bliska jest mi idea zrównoważonego transportu. Rozumiem to jako holistyczne podejście do zagadnienia przemieszczania się ludzi i towarów. Powinno ono wybiegać dalej w przyszłość niż krótkoterminowe zaspokojenie potrzeb transportowych i uwzględniać przy tym długofalowe konsekwencje danych rozwiązań. W efekcie chodzi o transport zaspokajający dane potrzeby, ale będący jednocześnie wydajny, efektywny ekonomicznie i o możliwie najmniejszym szkodliwym wpływie na środowisko.

Podcast „Na dobrym torze”

W podcaście „Na dobrym torze” chciałbym właśnie pokazywać złożoność zagadnień związanych ze zrównoważonym transportem, poszukiwać rozwiązań, z których warto czerpać, a przy tym samemu wiele się nauczyć, zrozumieć i poszerzyć własny horyzont. Zapraszam Was bardzo serdecznie w tą zrównoważoną podróż w przyszłość!

Podcast możesz śledzić w mediach społecznościowych:

Słuchać możesz tutaj – na stronie internetowej, a także na platformach: