05: Planowanie przestrzenne – Katarzyna Wojnar

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest jedynie trochę ponad 30% powierzchni naszego kraju. Jednocześnie zgodnie z analizą Polskiej Akademii Nauk plany te przewidują możliwość zabudowy mieszkaniowej dla prawie 80 mln mieszkańców.

Tymczasem liczba ludności w Polsce spada. Spadek ten nastąpił przede wszystkim w miastach. Zjawisko to wynika między innymi z postępującego kierunku przemieszczeń ludności z centrów miast najczęściej do gmin skupionych wokół dużych ośrodków miejskich.

Procesy które zachodzą opisuje raport ESPON SUPER, dotyczący procesów urbanizacyjnych w Europie.

W dzisiejszym odcinku na temat tego raportu oraz planowania przestrzennego rozmawiam z panią dr Katarzyną Wojnar, adiunktką w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Na dobrym torze
Na dobrym torze
05: Planowanie przestrzenne - Katarzyna Wojnar
/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *