Polityka prywatności to dokument, który zawiera informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej www.nadobrymtorze.pl i jej subdomen oraz wykorzystywania plików cookies.

Kim jestem?

Nazywam się Piotr Franke, jestem właścicielem domeny www.nadobrymtorze.pl oraz jej subdomen i nie prowadzę działalności gospodarczej. Działam jako osoba fizyczna.

Jednocześnie jestem Administratorem danych osobowych, które zbieram poprzez strony internetowe www.nadobrymtorze.pl oraz www.kurs.nadobrymtorze.pl  

Jeśli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych, napisz na adres e-mail kontakt@nadobrymtorze.pl

Dlaczego zamieszczam na stronie politykę prywatności?

Polityka prywatności jest po to, abyś mógł/mogła łatwo sprawdzić w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe, jakie to są dane i dlaczego to robię, tzn. co jest moim celem. W tym dokumencie możesz także sprawdzić kim jestem, jak się ze mną skontaktować w związku z Twoimi danymi osobowymi, a także jakie prawa Ci przysługują.

Zobowiązuje mnie do tego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.), a dokładniej art. 13 RODO, który mówi o moim obowiązku poinformowania Cię o wszystkim tym, co tutaj przeczytasz.

Uzupełnieniem RODO jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

Definicje – czyli jak lepiej zrozumieć to, co chciałbym Ci przekazać tym dokumentem

1. Administrator – czyli osoba, która zarządza Twoimi danymi osobowymi i świadczy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o Twoich urządzeniach.
W tym przypadku jestem to ja, Piotr Franke. Tworzę podcast o nazwie Na Dobrym Torze, kurs internetowy „Postaw na transport publiczny i wygraj wybory”, obsługuję strony internetowe: www.nadobrymtorze.pl oraz www.kurs.nadobrymtorze.pl W razie potrzeby możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@nadobrymtorze.pl

2. Cookies – czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z mojej strony internetowej.

3. Cookies Administratora – czyli Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – czyli Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Kurs – kurs internetowy „Postaw na transport publiczny i wygraj wybory”. Dostępny po wypełnieniu formularza na stronie www.kurs.nadobrymtorze.pl i tym samym zapisaniu się na newsletter. Dostęp do kursu jest udzielany drogą mailową. 

6. Serwis – czyli strona internetowa, na której się znajdujesz, pod którą Administrator, czyli ja, prowadzę serwis internetowy, działająca w domenie www.nadobrymtorze.pl oraz subdomenie www.kurs.nadobrymtorze.pl

7. Uczestnik kursu – osoba, która wypełniła formularz i uzyskała dostęp do Kursu, lub która wykupiła dostęp do kursu bez zapisu na newsletter, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dyrektywa Omnibus).

8. Urządzenie – czyli elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych mojego Serwisu.

9. Użytkownik – to między innymi Ty, czyli osoba, korzystająca z Serwisu.

Jakie dane osobowe zbieram i dlaczego?

Newsletter

Na stronach www.nadobrymtorze.pl oraz www.kurs.nadobrymtorze.pl masz możliwość zapisania się na mój Newsletter. Możesz tego dokonać w wyznaczonych na stronach miejscach. Aby skutecznie zapisać się na mój newsletter należy podać swoje imię, adres e-mail oraz prawidłowo zaznaczyć okienko ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest:

 • pozostawanie z Tobą w kontakcie
 • informowanie Cię o nowościach na stronie i nowych odcinkach podcastu
 • informowanie Cię o moich produktach on-line
 • pokazywanie Ci tego, czym się zajmuję
 • udoskonalanie jakości treści newslettera oraz lepszego doboru tych treści

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów marketingowych) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje wyłącznie w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera.

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe, które podałeś aby otrzymywać mój newsletter będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub dezaktywacji newslettera – link do wypisania się z newslettera znajduje się w każdej wiadomości, którą otrzymujesz.

Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń (3 lata).

Kurs „Postaw na transport publiczny i wygraj wybory”

Na stronie internetowej www.kurs.nadobrymtorze.pl masz możliwość zapisania się na Kurs, w zamian za zapis do Newslettera. W tym celu należy podać swoje imię oraz adres e-mail.

Jeżeli nie chcesz dołączać do Newslettera, a zależy Ci na dostępie do Kursu, skontaktuj się ze mną pod adresem e-mail: kontakt@nadobrymtorze.pl. Wówczas umożliwię Ci zakup Kursu i podam dane do przelewu.

Celem przetwarzania danych jest:

 • udostępnienie Ci Kursu (linki do poszczególnych modułów otrzymasz w wiadomościach e-mail; codziennie nowy moduł)
 • podsumowanie i ewaluacja Kursu
 • pozostawanie z Tobą w kontakcie
 • informowanie Cię o nowościach na stronie i nowych odcinkach podcastu
 • informowanie Cię o moich produktach on-line
 • pokazywanie Ci tego, czym się zajmuję
 • udoskonalanie jakości treści newslettera oraz lepszego doboru tych treści

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów marketingowych) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody).

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe, które podałeś aby otrzymywać mój newsletter będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub dezaktywacji newslettera – link do wypisania się z newslettera znajduje się w każdej wiadomości, którą otrzymujesz.

Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń (3 lata).

Komentarze

Na mojej stronie internetowej www.nadobrymtorze.pl możesz również dodawać komentarze do poszczególnych wpisów. Aby dodać komentarz niezbędne jest podanie swojego imienia, adresu e-mail oraz opcjonalnie adresu swojej strony internetowej. Dodawanie komentarzy, a co za tym idzie podawanie powyższych danych jest dobrowolne.

Decydując się na dodanie komentarza wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu umieszczenia ich na mojej stronie internetowej. Komentarze, w tym Twoje imię, po zaakceptowaniu przeze mnie, stają się widoczne dla wszystkich czytelników strony.

Adres e-mail jest widoczny wyłącznie przez administratora strony i jest wykorzystywany przez aplikację służącą do komentowania, aby poinformować Cię o odpowiedziach na Twój komentarz.

Podanie adresu e-mail jest również niezbędne z powodów odpowiedzialności karnej oraz cywilnej za treści, które publikujemy w sieci. Jako administrator Serwisu oraz administrator danych osobowych odpowiadam za publikowane na mojej stronie treści, a w razie komentarzy, które naruszałyby zasady obowiązującego prawa, w tym nawołujące do nienawiści, podżegające do przestępstwa, dyskryminujące, obrażające, zniesławiające, itp. mam obowiązek zgłoszenia takiego działania właściwym organom ścigania. Właśnie dlatego dodawanie komentarzy nie jest anonimowe i w razie potrzeby daje możliwość ustalenia danych sprawcy przestępstwa.

Celem przetwarzania danych jest:

 • wyrażenie przez Ciebie opinii na temat danego wpisu i/lub odcinka podcastu
 • zasada odpowiedzialności cywilno-karnej za publikowane przez Ciebie treści (zasada braku anonimowości) – jako rezultat dobrowolnego skomentowania danego wpisu w Serwisie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – interesem tym jest umożliwienie dyskusji pod treściami na stronie internetowej www.nadobrymtorze.pl;
 • Przetwarzanie jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązkiem tym jest zgłaszanie właściwym organom ścigania przypadków łamania prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe, które podałeś, aby wyrazić swoją opinię na temat konkretnego wpisu/odcinka podcastu będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu i zgłoszenia na adres kontakt@nadobrymtorze.pl prośby o usunięcie komentarza wraz z zapisanymi z nim danymi osobowymi.

Po zgłoszeniu sprzeciwu i usunięciu komentarza dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń (3 lata).

Zarządzanie stroną i zapewnienie jej bezpieczeństwa

Twoje dane osobowe są też przechowywane w celu:

 • właściwego zarządzania stroną. Są to: adres IP, dane o sesji oraz dane o przeglądarce. Dane te są zbierane automatycznie.
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników. Zbierane dane, to adres IP, nazwa przeglądarki, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane zbierane są automatycznie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, co wynika z art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu, Użytkowników oraz Uczestników kursu.

Okres przechowywania danych osobowych:

Powyższe dane osobowe będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz jego bezpieczeństwa.           

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z RODO

Twoje dane osobowe są przetwarzane również w celu zrealizowania obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do mnie lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności. Wynika to z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

W tym celu przechowywane będą Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, rodzaju żądania, danych dotyczących realizacji tego żądania, opisu zdarzenia stanowiącego naruszenie, określenia jego wpływu na prawa i wolności osoby fizycznej oraz opisu podjętych działań w tym zakresie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

W celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do mnie lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności, dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia.

Konta w mediach społecznościowych

Posiadam konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), z wykorzystaniem których mogę przetwarzać również Twoje dane osobowe. Są to wyłącznie te dane, które Ty, jako użytkownik tych mediów, udostępniasz. Widzę tylko to, co sam/sama udostępnisz na swoim koncie. Najczęściej jest to imię i nazwisko lub pseudonim/nick.

Administruje wyłącznie swoje konta. Platformą społecznościową zarządza dostawca tej platformy, zgodnie ze swoim regulaminem i polityką prywatności.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • obsługa kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)
 • administrowanie komentarzami
 • wchodzenie w interakcje z użytkownikami poszczególnych platform

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane w tym celu będą przetwarzane do czasu posiadania przez Ciebie kont w poszczególnych mediach społecznościowych i podejmowania za ich pomocą interakcji ze mną.

Analiza statystyk

Do analizy statystyk wykorzystuję narzędzia Google oraz WordPress. Zbierane za pomocą tych narzędzi dane są anonimowe i służą wyłącznie do celów analizy statystycznej, monitorowania ruchu na stronie i poprawy jakości prezentowanych w Serwisie treści. Administratorem danych gromadzonych w Google jest Google Inc z siedzibą w USA. Nie są to jednak dane osobowe, dzięki którym zidentyfikowanie Cię byłoby możliwe.

Pod tym linkiem znajdziesz politykę prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Ciasteczka (Cookies)

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować wykorzystywane przez Ciebie oprogramowanie i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu:

 • poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz do rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej.
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Serwis korzysta z następujących plików cookies dostarczanych przez podmioty trzecie:

 • Google Analytics – kod wbudowany w Serwis w celu śledzenia statystyk i analizowania ruchu na stronie. Zbierane dane są anonimowe.
 • Pixel Facebooka – kod wbudowany w Serwis w celu mierzenia skuteczności reklam i kierowania reklam do określonej przez Administratora grupy użytkowników Facebooka.
 • Wtyczki do mediów społecznościowych (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube) – wtyczki zainstalowane w celu łatwego przekierowania Użytkownika do konkretnej platformy społecznościowej, bezpośrednio do profilu Administratora.
 • Pliki cookies związane z osadzeniem w Serwisie multimediów, na przykład z wykorzystaniem platformy Spotify, Vimeo lub YouTube.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Twojego urządzenia. Możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz też w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dane udostępnione Administratorowi przez Użytkownika będą udostępnione wyłącznie tym podmiotom, z którymi Administrator podpisał wcześniej umowę powierzenia lub wzorzec umowny, a przekazanie tych danych jest niezbędne ze względu na zewnętrzne świadczenie usług na rzecz Administratora.

Administrator udostępnia Twoje dane do usługodawców takich jak:

Meta Platforms, Inc. – w celu korzystania z narzędzi i platformy Facebook/Instagram, w tym  w celu korzystania z narzędzi reklamowych.

MailerLite Limited – w celu wysyłki newslettera, budowania bazy odbiorców oraz wysyłki Kursu.

Innym podmiotom, z których usług Administrator korzysta, np. obsługa strony internetowej, księgowość, urzędy, itp.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • Dostępu do Twoich danych i kopii danych,
 • Prawo do poprawy (sprostowania Twoich danych),
 • Prawo do usunięcia danych – jeśli uważasz, że nie mam prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania uzgodnionych działań jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a wówczas zaprzestanę takiego przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, w tym również profilowania Twoich danych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz swój sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażę, że uzasadniony interes administratora jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które mi dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturyzowanym formacie np. xml, albo mogę je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 • Prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 • W przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili cofnąć, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przeze mnie tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca mi taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się proszę ze mną pod adresem e-mail: kontakt@nadobrymtorze.pl.