Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

32: Infrastruktura piesza i rowerowa – dr Maria Zych-Lewandowska

32: Infrastruktura piesza i rowerowa – dr Maria Zych-Lewandowska

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w ostatnim czasie raport pokontrolny dotyczący utrzymania i rozwoju miejskich sieci infrastruktury rowerowej. Wynika z niego, że w dziesięciu skontrolowanych miastach od 2019 do I kwartału 2022 roku długość dróg dla rowerów zwiększyła się o 17%, pasów ruchu dla rowerów o 26%, a dróg dla pieszych i rowerów o 15%. Jednocześnie …