05: Planowanie przestrzenne – Katarzyna Wojnar

Katarzyna Wojnar Planowanie przestrzenne

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest jedynie trochę ponad 30% powierzchni naszego kraju. Jednocześnie zgodnie z analizą Polskiej Akademii Nauk plany te przewidują możliwość zabudowy mieszkaniowej dla prawie 80 mln mieszkańców.
Tymczasem liczba ludności w Polsce spada. Spadek ten nastąpił przede wszystkim w miastach. Zjawisko to wynika między innymi z postępującego kierunku przemieszczeń ludności z centrów miast, najczęściej do gmin skupionych wokół dużych ośrodków miejskich.
Procesy które zachodzą opisuje raport ESPON SUPER, dotyczący procesów urbanizacyjnych w Europie.
W dzisiejszym odcinku na temat tego raportu oraz planowania przestrzennego rozmawiam z panią dr Katarzyną Wojnar, adiunktką w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Link do raportu, o którym rozmawiamy znajduje się tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *