Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

34: Akceptowalna polityka klimatyczna – Jakub Sokołowski

34: Akceptowalna polityka klimatyczna – Jakub Sokołowski

Podatki środowiskowe, czyli dodatkowe opłaty za korzystanie z paliw kopalnych, są efektywnym mechanizmem realizacji polityki klimatycznej. Często oznaczają jednak wyższe ceny prądu, ogrzewania i paliw, co może prowadzić do napięć społecznych – protestów i demonstracji. W konsekwencji mogą one spowodować nawet unieważnienie celów polityki klimatycznej. Przykładem takiego procesu może być Ruch Żółtych Kamizelek, będący ogólnokrajowym …