Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

26: Raportowanie ESG – Piotr Biernacki

26: Raportowanie ESG – Piotr Biernacki

Spółki objęte obowiązkiem raportowania na podstawie wymagań Dyrektywy NFRD, zgodnie ze standardami GRI, czy SIN będą już niebawem zobowiązane na podstawie dyrektywy CSRD do raportowania zgodnie ze standardami ESRS… Jeżeli Wam, tak jak mi – poprzednie zdanie mówi niewiele lub zupełnie nic, to koniecznie posłuchajcie tego odcinka. Raportowanie ESG ESG to skrót od angielskich słów: …