26: Raportowanie ESG – Piotr Biernacki

Spółki objęte obowiązkiem raportowania na podstawie wymagań Dyrektywy NFRD, zgodnie ze standardami GRI, czy SIN będą już niebawem zobowiązane na podstawie dyrektywy CSRD do raportowania zgodnie ze standardami ESRS…

Jeżeli Wam, tak jak mi – poprzednie zdanie mówi niewiele lub zupełnie nic, to koniecznie posłuchajcie tego odcinka.

Raportowanie ESG

ESG to skrót od angielskich słów: environmental, social, corporate governance. Oznacza on środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. Nowe przepisy unijne, które weszły w życie pod koniec 2022 roku nakładają na firmy obowiązek raportowania działań z tego zakresu, czyli właśnie raportowania ESG. Tworzą one jednolite ramy prawne do opracowywania raportów niefinansowych, tak aby były one porównywalne. W tym odcinku chciałbym się dowiedzieć jak te nowe regulacje wpłyną na cały sektor transportu, a także budownictwa infrastrukturalnego.


Przez zawiłości systemu raportowania niefinansowego, a także jego wpływ na zrównoważony transport przeprowadzi nas pan Piotr Biernacki, partner w firmie Materiality, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz członek EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Piotr Biernacki

ESG Reporting Partner w MATERIALITY. Piotr od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Członek Sustainability Reporting Technical Expert Group (SR TEG) przy European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Jest to instytucja odpowiedzialna za opracowanie projektów standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS) w ramach dyrektywy CSRD. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego. Wspiera również emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Konsultował dla Komisji Europejskiej projekt Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo, a dla ESMA opracował pierwsze projekty standardów ujawnień dot. Taksonomii, które zostały przyjęte w rozporządzeniu delegowanym KE. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych obszarów wpływu, ryzyk i szans ESG, a także prowadzenia analiz scenariuszowych. Wspiera spółki w tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Kursy internetowe

Zgodnie z zapowiedzią w podcaście, zamieszczam link do kursów firmy Materiality, dotyczących raportowania ESG, taksonomii, dyrektywy CSRD i standardów ESRS.

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

Dla wielu firm kierunkiem w bardziej zrównoważonym rozwoju może być między innymi przejście na transport intermodalny. Na temat tej dynamicznie rozwijającej się gałęzi transportu rozmawiałem w odcinku nr 08 z panem Maciejem Cetnerowskim z firmy LTG Cargo Polska.

2 Comments

  1. […] Elementem polityki Unii Europejskiej jest także Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o której rozmawiałem z panem Piotrem Biernackim w 26 odcinku podcastu. […]

  2. […] O raportowaniu ESG w transporcie i budownictwie rozmawiałem także z panem Piotrem Biernackim w 26 odcinku podcastu. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *