Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

41: ESG w logistyce – Piotr Lachowicz

41: ESG w logistyce – Piotr Lachowicz

Obowiązek raportowania ESG za 2024 r. dotyczyć będzie jednostek zaufania publicznego, czyli między innymi spółek giełdowych, banków, zakładów ubezpieczeń, czy funduszy inwestycyjnych zatrudniających średnio ponad 500 osób oraz spełniających określone kryteria finansowe. Rok później wymaganie to obejmie już także pozostałe duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Pomimo tych regulacji, niektóre firmy, które nie są objęte tym …

26: Raportowanie ESG – Piotr Biernacki

Spółki objęte obowiązkiem raportowania na podstawie wymagań Dyrektywy NFRD, zgodnie ze standardami GRI, czy SIN będą już niebawem zobowiązane na podstawie dyrektywy CSRD do raportowania zgodnie ze standardami ESRS… Jeżeli Wam, tak jak mi – poprzednie zdanie mówi niewiele lub zupełnie nic, to koniecznie posłuchajcie tego odcinka. Raportowanie ESG ESG to skrót od angielskich słów: …