Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

21: Grywalizacja w mobilności – Paweł Tkaczyk

21: Grywalizacja w mobilności – Paweł Tkaczyk

Grywalizacja pozornie nie jest bezpośrednio związana z tematem mobilności i transportu. Uważam jednak, że w najbliższej przyszłości może być jednym z ważniejszych narzędzi wspierającym transformację w kierunku zrównoważonej mobilności. Z jednej strony potrzebujemy stworzenia warunków i możliwości przemieszczania się w inny, niż dotychczas sposób. Może to być zarówno aktywna mobilność, mikromobilność, czy wysokiej jakości transport …