Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

53: Od czego zależy jakość życia? – Jakub Romański, Stanisław Tarnawa

53: Od czego zależy jakość życia? – Jakub Romański, Stanisław Tarnawa

Czy wiedzieliście, że istnieje zależność między dostępnością miejsc użyteczności publicznej i transportu publicznego, a poczuciem zadowolenia z życia? Badania naukowe wskazują, że m.in. jakość przestrzeni publicznych, jakość usług transportu publicznego, czy też warunków poruszania się pieszo znacząco wpływają na jakość życia społeczności, a także na ogólną satysfakcję z życia pojedynczych mieszkańców. Dzięki projektowi realizowanemu przez …