Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

12: SUMP, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – Michał Babicki

SUMP

12: SUMP, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – Michał Babicki

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, z języka angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan, czyli w skrócie SUMP to długoterminowa strategia zaspokojenia potrzeb mobilności w obszarach miast i aglomeracji.  Jej celem jest także podniesienie jakości życia. Opracowanie planu składa się z kilku etapów. Punktem wyjścia jest analiza uwarunkowań, zachowań transportowych oraz poznanie potrzeb mieszkańców. Efektem końcowym powinien być …