12: SUMP, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – Michał Babicki

SUMP

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, z języka angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan, czyli w skrócie SUMP to długoterminowa strategia zaspokojenia potrzeb mobilności w obszarach miast i aglomeracji.  Jej celem jest także podniesienie jakości życia.

Opracowanie planu składa się z kilku etapów. Punktem wyjścia jest analiza uwarunkowań, zachowań transportowych oraz poznanie potrzeb mieszkańców.

Efektem końcowym powinien być natomiast precyzyjny plan wdrożenia, zawierający wytypowane, najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania, będące odpowiedzią na zidentyfikowane wcześniej potrzeby mieszkańców.

Realizacja planu powinna zapewnić dobrą dostępność celów podróży, a przy tym minimalizować negatywny wpływ na środowisko. To wszystko kompleksowo, z uwzględnieniem możliwości, jakie daje planowanie przestrzenne.

Pojawia się więc pytanie, czy nie będzie to kolejna, piękna, ale nierealizowana strategia za pieniądze podatników? Czy może jednak nowe, interdyscyplinarne narzędzie, które w perspektywie kilku lat przyniesie realną poprawę jakości życia w miastach? I co w takim razie zrobić, aby ten plan doprowadził nas do założonego celu?

Gościem dzisiejszego odcinka jest pan Michał Babicki, doradca z zakresu planowania miejskiego i przestrzennego, kierownik projektów w firmie doktora Michała Wolańskiego.

Więcej informacji na temat Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej można znaleźć na stronie projektu zapewniającego wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu i aktualizacji SUMP.

1 Comment

  1. […] transportu w miastach poruszaliśmy także w odcinku 12, w którym rozmawiałem o planach zrównoważonej mobilności miejskiej […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *