Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

36: Pomiary i prognozy ruchu – Bartłomiej Wiertel

36: Pomiary i prognozy ruchu – Bartłomiej Wiertel

Dane pozyskane z pomiarów ruchu drogowego wykorzystywane są przy opracowywaniu projektów organizacji ruchu, programów sygnalizacji świetlnej, czy obliczeniach przepustowości. Do wykonywania regularnych pomiarów ruchu drogowego zarządców dróg zobowiązuje ustawa o drogach publicznych. Największym takim badaniem jest Generalny Pomiar Ruchu (GPR) realizowany co 5 lat. Wyniki pomiarów ruchu wykorzystywane są także do przeprowadzenia analiz w zakresie …