07: Osoby niewidome – Piotr Goniewicz

Piotr Goniewicz Osoby niewidome

Liczba osób niewidomych i dotkniętych poważnymi schorzeniami wzroku w Polsce jest trudna do oszacowania. Dane GUS wskazują na ok. 1 mln 880 tys. osób z dysfunkcją wzroku, w tym ok. 100 tys. to osoby całkowicie niewidome. Największa organizacja zrzeszająca środowiska niewidomych i słabowidzących to Polski Związek Niewidomych (PZN). Na koniec 2019 roku należało do niego prawie 40 tys. osób.

W podcaście o zrównoważonym transporcie i mobilności nie mogło zabraknąć tematu potrzeb osób niewidomych i niedowidzących w transporcie i przestrzeni miejskiej. W tym odcinku rozmawiam z Piotrem Goniewiczem z Polskiego Związku Niewidomych.

Tutaj zamieszczam także link do filmu przygotowanego przez Polski Związek Niewidomych, o którym rozmawialiśmy w tym odcinku, pokazujący jak najlepiej pomagać osobom z poważnymi schorzeniami wzroku.

[Zdjęcie do okładki odcinka dzięki uprzejmości fotografa Macieja Bochnowskiego ze strony internetowej projektu „Pruszkowiak”]

Bezpieczeństwo osób niewidomych jest jednym z elementów składających się na ogólny poziom bezpieczeństwa w transporcie. O tym, co to jest „wizja zero” w bezpieczeństwie ruchu drogowego mówił pan Tomasz Tosza w odcinku nr 04.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *