Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

36: Pomiary i prognozy ruchu – Bartłomiej Wiertel

36: Pomiary i prognozy ruchu – Bartłomiej Wiertel

Dane pozyskane z pomiarów ruchu drogowego wykorzystywane są przy opracowywaniu projektów organizacji ruchu, programów sygnalizacji świetlnej, czy obliczeniach przepustowości. Do wykonywania regularnych pomiarów ruchu drogowego zarządców dróg zobowiązuje ustawa o drogach publicznych. Największym takim badaniem jest Generalny Pomiar Ruchu (GPR) realizowany co 5 lat. Wyniki pomiarów ruchu wykorzystywane są także do przeprowadzenia analiz w zakresie …

22: Modelowanie ruchu – dr inż. Tomasz Dybicz

Wydając niewielkie pieniądze zazwyczaj tego szczególnie nie analizujemy i nie zastanawiamy się, jakie korzyści odniesiemy z danego zakupu. Zasadniczo, im wyższe kwoty wydajemy, tym nasze decyzje zakupowe są bardziej przemyślane, a przynajmniej takie powinny być. Zarówno w transporcie, jak i w budownictwie infrastrukturalnym prawie każda inwestycja oznacza duże nakłady finansowe. Zatem decyzje, które podejmujemy powinny …