Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

41: ESG w logistyce – Piotr Lachowicz

41: ESG w logistyce – Piotr Lachowicz

Obowiązek raportowania ESG za 2024 r. dotyczyć będzie jednostek zaufania publicznego, czyli między innymi spółek giełdowych, banków, zakładów ubezpieczeń, czy funduszy inwestycyjnych zatrudniających średnio ponad 500 osób oraz spełniających określone kryteria finansowe. Rok później wymaganie to obejmie już także pozostałe duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Pomimo tych regulacji, niektóre firmy, które nie są objęte tym …

34: Akceptowalna polityka klimatyczna – Jakub Sokołowski

Podatki środowiskowe, czyli dodatkowe opłaty za korzystanie z paliw kopalnych, są efektywnym mechanizmem realizacji polityki klimatycznej. Często oznaczają jednak wyższe ceny prądu, ogrzewania i paliw, co może prowadzić do napięć społecznych – protestów i demonstracji. W konsekwencji mogą one spowodować nawet unieważnienie celów polityki klimatycznej. Przykładem takiego procesu może być Ruch Żółtych Kamizelek, będący ogólnokrajowym …