14: Ustawa metropolitalna – dr hab. Jakub H. Szlachetko

W ostatnich kilkunastu latach w ok. 70% gmin w Polsce liczba ludności spadła. Gminy, w których liczba mieszkańców wzrosła to zasadniczo gminy otaczające duże miasta.

Zachodzące zmiany oraz problemy, które ten proces powoduje są najbardziej widoczne i odczuwalne w obszarach polskich metropolii.
Jeżeli chcemy dążyć do neutralności klimatycznej i jednocześnie podnieść jakość życia mieszkańców, to jednymi z najważniejszych elementów, które musimy poprawić są polityka przestrzenna oraz transport publiczny.

Czy jesteśmy w stanie tego dokonać w obecnym stanie prawnym? Jakich zmian potrzebują polskie metropolie, aby móc skutecznie rozwiązywać problemy, z jakimi się zmagają? Czy potrzebujemy do tego ustawy metropolitalnej i jak mogłaby ona wyglądać?

W tym odcinku na temat metropolii, ustawy metropolitalnej i jej alternatyw rozmawiam z dr hab. Jakubem H. Szlachetko, prezesem Instytutu Metropolitalnego, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Polecam także następujące materiały dodatkowe:


dr hab. Jakub H. Szlachetko

Z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata, specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej. Jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna. W 2019 r. dostał stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *