19: Miasto kompaktowe – dr hab. Arkadiusz Ptak

Zgodnie z prognozą GUSu w 2050 r. liczba ludności rezydującej w Polsce wyniesie 34,8 mln. Oprócz ujemnego przyrostu naturalnego, będziemy obserwować również dalsze niekorzystne zmiany w strukturze ludności. Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły ponad 30% populacji. Przewiduje się, że największy spadek ludności nastąpi w miastach. W związku z tym stoją przed nimi duże wyzwania.

O tym jak można się przygotować do tych zmian porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, a za przykład posłuży nam miasto, które szuka sposobu, aby być atrakcyjnym miejscem do życia dla swoich mieszkańców, również w przyszłości. Miasto, które próbuje stawić czoła zbliżającym się problemom i zawalczyć o lepszą przyszłość. Odpowiedzią na te problemy ma być jego kompaktowość. Ogłosiło się ono pierwszym w Polsce miastem piętnastominutowym.

Mowa o kilkunastotysięcznym Pleszewie, położonym w województwie wielkopolskim, a moim dzisiejszym gościem jest jego burmistrz, a jednocześnie profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dr hab. Arkadiusz Ptak.

W ramach tego odcinka polecam także sprawdzić następujące linki:

Arkadiusz Ptak

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu , a także doktor habilitowany nauk politycznych. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration. Od 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew (wcześniej przez 12 lat zastępca burmistrza) oraz Profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2007-2012 naukowo związany był z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce władzy lokalnej, rywalizacji wyborczej, kapitale społecznym, rozwoju lokalnym i regionalnym oraz peryferyjności obszarów miejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *