24: Postulaty od trzech pokoleń – dr Wojciech Szymalski

Jednym z większych obszarów interwencji w pespektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 będzie transport. To wielkie środki finansowe, które powinniśmy jako kraj wykorzystać tak dobrze i efektywnie, jak to tylko możliwe, a głos społeczeństwa obywatelskiego powinien być wysłuchany.

W związku z tym, w połowie października Instytut na rzecz Ekorozwoju zorganizował warsztaty, w ramach których spotkali się przedstawiciele organizacji społecznych takich jak Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Rodzice dla klimatu – Parents for Future i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Reprezentacja obywateli z trzech pokoleń: młodzieży, rodziców i seniorów, zaangażowanych w sprawy ochrony środowiska i klimatu.

W ramach warsztatów wypracowali oni „Postulaty transportowe od trzech pokoleń”. Jest to dziesięć rekomendacji dla wdrażania funduszy europejskich w obecnej i kolejnych perspektywach finansowych Unii Europejskiej.

W tym odcinku podcastu chciałbym oddać głos twórcom tych postulatów i lepiej je poznać. Gościem jest dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Zgodnie z obietnicą w podcaście zamieszczam pismo z „Posulatami transportowymi od trzech pokoleń”.

dr Wojciech Szymalski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. W 2003 roku odbył wymianę międzynarodową Erasmus w Wyższej Szkole Saxion w holenderskim Deventer, następnie w 2008 roku stypendium Deutsche Bundestiftung Umwelt w Berlinie. Wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, zrównoważonego transportu, a także partycypacji społecznej od 2004 roku wykorzystuje praktycznie w pracy w organizacjach pozarządowych. Od 2002 roku jest członkiem stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Członkiem zarządu Zielonego Mazowsza był od roku 2006, później prezesem stowarzyszenia w latach 2011-2013. W Zielonym Mazowszu realizował analizy z zakresu m.in. ruchu drogowego, ocen oddziaływania na środowisko, kosztów zewnętrznych oraz planowania przestrzennego.

Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, gdzie zajmuje się zagadnieniami ochrony klimatu. Prezesem fundacji został w 2015 roku. W latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, który otrzymał nagrodę BestLIFE2018. Od 2014 roku koordynuje projekt LIFE+ LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowana została Strategia Adaptacji Warszawy do zmian klimatu.

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

W tym odcinku rozmawialiśmy m.in. o ruchu rowerowym. Przy tej okazji przypominam także ciekawy odcinek podcastu dotyczący rowerów cargo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *