47: Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym – Joanna Maj

Pod koniec września weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadza ona szereg zmian. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez plan ogólny, który samorządy będą musiały przyjąć do 2026 roku.

Zgodnie z szacunkami Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN to właśnie obowiązujące cały czas Studia przewidywały tereny zabudowy mieszkaniowej dla nawet 200 mln osób. Prowadziło to nieuchronnie do pogłębiania chaosu przestrzennego i związanych z nim ogromnych kosztów finansowych oraz społecznych.
W nowej ustawie pojawią się także ograniczenia w stosowaniu decyzji o warunkach zabudowy, jak również zupełnie nowe narzędzia służące samorządom oraz inwestorom. Jednym z nich są Zintegrowane Plany Inwestycyjne, czyli szczególny rodzaj planu miejscowego, który będzie powstawał na wniosek i z czynnym udziałem inwestora prywatnego.

Czy nowa ustawa stanowi w takim razie odpowiedź na problem niekontrolowanego rozlewania się miast? Jak nowe regulacje wpłyną na rozwój miast i dostępność transportu publicznego? Czy rewolucja w planowaniu przestrzennym wpłynie pozytywnie na aspekty związane z mobilnością? Czy mamy zatem szansę na prawdziwe transit-oriented development?


Gościnią tego odcinka podcastu jest pani Joanna Maj, radca prawny, specjalistka ds. prawa budowlanego i nieruchomości w kancelarii SWK Legal.

Podcast dostępny jest także na:

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Youtube

Joanna Maj

Radczyni prawna w SWK Legal Sebzda-Załuska, Wójcik, Kamińska Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ekspertka z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Członkini Komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Podcast możesz śledzić również na platformach społecznościowych:

Facebook

Instagram

Linkedin

O planowaniu przestrzennym rozmawiałem także w odcinku 05 z dr Katarzyną Wojnar z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *