35: Efektywne inwestycje infrastrukturalne – Piotr Malepszak

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032). Do końca perspektywy tego programu, czyli w ciągu 9 lat przebudowanych ma zostać nieco ponad 4 tys. km torów. Długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h ma wzrosnąć o niecałe 300 …

34: Akceptowalna polityka klimatyczna – Jakub Sokołowski

Podatki środowiskowe, czyli dodatkowe opłaty za korzystanie z paliw kopalnych, są efektywnym mechanizmem realizacji polityki klimatycznej. Często oznaczają jednak wyższe ceny prądu, ogrzewania i paliw, co może prowadzić do napięć społecznych – protestów i demonstracji. W konsekwencji mogą one spowodować nawet unieważnienie celów polityki klimatycznej. Przykładem takiego procesu może być Ruch Żółtych Kamizelek, będący ogólnokrajowym …

33: Strefy czystego transportu – Bartosz Piłat

Według badań przeprowadzonych w Warszawie w 2020 r. pojazdy starsze niż 14 lat stanowiące 17 proc. badanych pojazdów w ruchu odpowiadały za 37 proc. emisji tlenków azotu i aż 52 proc. emisji pyłów zawieszonych. Z drugiej strony pomiary emisji spalin przeprowadzone w 2019 r. na terenie Krakowa, wykazały inne bardzo niepokojące zjawisko. Stwierdzono, że aż …

32: Infrastruktura piesza i rowerowa – dr Maria Zych-Lewandowska

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w ostatnim czasie raport pokontrolny dotyczący utrzymania i rozwoju miejskich sieci infrastruktury rowerowej. Wynika z niego, że w dziesięciu skontrolowanych miastach od 2019 do I kwartału 2022 roku długość dróg dla rowerów zwiększyła się o 17%, pasów ruchu dla rowerów o 26%, a dróg dla pieszych i rowerów o 15%. Jednocześnie …

31: Jak planować transport publiczny? – Marcin Gromadzki

W ostatnich latach w debacie publicznej, a także w świadomości społecznej zaistniał problem wykluczenia transportowego. Dużo mówi się także o ochronie środowiska i neutralności klimatycznej. Chociaż te zagadnienia to zupełnie odrębne tematy, to mają one pewien element wspólny. Jest nim rozwój transportu publicznego, a on nie jest niestety przedmiotem tak intensywnej debaty. Zmiany w tym …

30: Czysty transport w miastach – Nina Józefina Bąk

Zgodnie z raportem NIK, w Warszawie transport odpowiada za 63 proc. zanieczyszczenia pyłami PM10 oraz ok. 75 proc. tlenkami azotu. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w aglomeracji krakowskiej 41% masy wszystkich zanieczyszczeń powietrza wyemitowanych w 2021 r. stanowią zanieczyszczenia z transportu. Pomimo wieloletniej debaty publicznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy przecież wszyscy, zmiany zachodzą …

29: Odbudujmy polską kolej – Karol Trammer

W 1990 roku polska sieć kolejowa liczyła ponad 26 tysięcy kilometrów linii. Obecnie w eksploatacji mamy jedynie około 18 tysięcy kilometrów, z czego dwa tysiące, które oficjalnie są czynne, w praktyce jest nieprzejezdnych. Proces i decyzje, które doprowadziły do tego opisuje książka pod tytułem “Ostre cięcie. Jak niszczono Polską kolej”. Pokazuje ona szereg zaniedbań, błędów, …