Komponent kolejowy CPK

11: Inwestycje kolejowe CPK – Tomasz Wardak

Komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli tak zwane „szprychy” to przedsięwzięcie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Gigantyczny projekt budowy prawie 2000 km nowych tras kolejowych zbiegających się w wielkim węźle kolejowym w rejonie centralnego lotniska. Pociągi poruszające się z prędkością 200, 250 km/h. Połowa z tego zrealizowana do 2030 roku. Brzmi jak marzenie, prawda? …

Autobusowy transport publiczny

10: Autobusowy transport publiczny – Jerzy Kowalczyk

Zgodnie z analizą Klubu Jagiellońskiego z 2018 roku ponad 2/3 gmin w Polsce w ogóle nie zajmuje się transportem publicznym. Gminy w których nie istnieje organizowana przez samorząd komunikacja lokalna zamieszkuje obecnie 13,8 mln osób. W tym odcinku chciałbym jednak pokazać przykład 12 gmin i dwóch powiatów, które na obszarze 700 km kwadratowych w ostatnich …

Kolej regionalna - Jakub Majewski

09: Kolej regionalna – dr Jakub Majewski

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym na zlecenie spółki Polregio, 60% Polaków postrzega kolej regionalną, jako ważny lub wręcz kluczowy środek transportu w regionie. Dla aż 30% regularnych pasażerów kolei regionalnych jest to jedyny środek komunikacji, a w sytuacji gdyby pociągów zabrakło, dwie trzecie musiałoby się przesiąść do samochodu osobowego, ze względu na brak jakichkolwiek innych alternatyw. …

Maciej Cetnerowski Transport intermodalny

08: Transport intermodalny – Maciej Cetnerowski

Promowanie wydajniejszych i bardziej zrównoważonych rodzajów transportu, zwłaszcza kolejowych przewozów towarowych, stanowi kluczowy element polityki UE od 30 lat. Już w 1992 r. Komisja Europejska jako główny cel wyznaczyła zmianę udziału poszczególnych środków transportu w przewozach. Następnie, w 2011 r., Komisja postanowiła, że do 2030 r. nie mniej niż 30% drogowych przewozów towarów na odległość …

Piotr Goniewicz Osoby niewidome

07: Osoby niewidome – Piotr Goniewicz

Liczba osób niewidomych i dotkniętych poważnymi schorzeniami wzroku w Polsce jest trudna do oszacowania. Dane GUS wskazują na ok. 1 mln 880 tys. osób z dysfunkcją wzroku, w tym ok. 100 tys. to osoby całkowicie niewidome. Największa organizacja zrzeszająca środowiska niewidomych i słabowidzących to Polski Związek Niewidomych (PZN). Na koniec 2019 roku należało do niego …

Mirosław Czerliński Transport na żądanie

06: Transport na żądanie – Mirosław Czerliński

Wyobraź sobie, że to Ty decydujesz o tym kiedy przyjedzie Twój autobus. Poprzez telefon lub aplikację w smartfonie wybierasz czas i połączenie, które chcesz żeby zostało zrealizowane. Niemożliwe? To już się dzieje. Kilka miast i gmin w Polsce udostępniło mieszkańcom usługę jaką jest transport na żądanie. Kurs jest realizowany tylko wtedy, gdy ktoś zgłosi zapotrzebowanie …

Katarzyna Wojnar Planowanie przestrzenne

05: Planowanie przestrzenne – Katarzyna Wojnar

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest jedynie trochę ponad 30% powierzchni naszego kraju. Jednocześnie zgodnie z analizą Polskiej Akademii Nauk plany te przewidują możliwość zabudowy mieszkaniowej dla prawie 80 mln mieszkańców.Tymczasem liczba ludności w Polsce spada. Spadek ten nastąpił przede wszystkim w miastach. Zjawisko to wynika między innymi z postępującego kierunku przemieszczeń ludności z centrów …