Piotr Goniewicz Osoby niewidome

07: Osoby niewidome – Piotr Goniewicz

Liczba osób niewidomych i dotkniętych poważnymi schorzeniami wzroku w Polsce jest trudna do oszacowania. Dane GUS wskazują na ok. 1 mln 880 tys. osób z dysfunkcją wzroku, w tym ok. 100 tys. to osoby całkowicie niewidome. Największa organizacja zrzeszająca środowiska niewidomych i słabowidzących to Polski Związek Niewidomych (PZN). Na koniec 2019 roku należało do niego …

Mirosław Czerliński Transport na żądanie

06: Transport na żądanie – Mirosław Czerliński

Wyobraź sobie, że to Ty decydujesz o tym kiedy przyjedzie Twój autobus. Poprzez telefon lub aplikację w smartfonie wybierasz czas i połączenie, które chcesz żeby zostało zrealizowane. Niemożliwe? To już się dzieje. Kilka miast i gmin w Polsce udostępniło mieszkańcom usługę jaką jest transport na żądanie. Kurs jest realizowany tylko wtedy, gdy ktoś zgłosi zapotrzebowanie …

Katarzyna Wojnar Planowanie przestrzenne

05: Planowanie przestrzenne – Katarzyna Wojnar

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest jedynie trochę ponad 30% powierzchni naszego kraju. Jednocześnie zgodnie z analizą Polskiej Akademii Nauk plany te przewidują możliwość zabudowy mieszkaniowej dla prawie 80 mln mieszkańców.Tymczasem liczba ludności w Polsce spada. Spadek ten nastąpił przede wszystkim w miastach. Zjawisko to wynika między innymi z postępującego kierunku przemieszczeń ludności z centrów …

Tomasz Tosza Wizja zero

04: Wizja zero – Tomasz Tosza

Ile kosztuje życie człowieka? Ile ofiar śmiertelnych wypadków drogowych akceptujesz? Jak Państwo odpowiedzieliby na takie pytanie? Myślę, że na właściwie postawione pytania odpowiedź może być tylko jedna! Wizja zero to koncepcja i program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, mający swoje początki w latach 90 w Szwecji. Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i ciężko …

Rowery cargo

03: Rowery cargo – Krzysztof Gubański

Jak pokazuje badanie University of Westminster przeprowadzone w Londynie, rowery transportowe mogą dostarczać przesyłki kurierskie o 60% szybciej, niż samochody dostawcze, emitując przy tym 90% mniej dwutlenku węgla niż furgonetka z silnikiem diesla. Europejskie miasta dopłacają często kilka tysięcy euro do zakupu każdego roweru towarowego, zaś w wielu miastach także w Polsce można je wypożyczyć …

Parkowanie

02: Parkowanie – Adam Jędrzejewski

Każdego roku w Polsce na drogach i…. parkingach przybywa prawie milion samochodów osobowych. Jednocześnie przestrzeń w miastach jest ograniczona i wyjątkowo cenna. Powinna ona pełnić nie tylko funkcję transportową. Rozwiązaniem może mogłyby być parkingi kubaturowe, czy podziemne. Problem jest niestety tylko taki, że to bardzo droga inwestycja. Koszt wybudowania jednego miejsca postojowego to od około …

Szkolna ulica

01: Droga na szóstkę – Agnieszka Rogala

Jednym z elementów jaki stanowi o jakości naszego życia, jest subiektywnie odczuwane poczucie bezpieczeństwa. Zalicza się do niego także bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tymczasem w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie, w których uczy się ponad 3,5 tys. uczniów zrealizowano obszerne badania. Pokazały one, że aż 16% ankietowanych uczniów nie czuje się bezpiecznie w drodze do …